Δικαιολογητικά για έκδοση τιμολογίου βάσει ΠΟΛ 1150 Άρθρο 39Α

Εάν η επιχείρηση είναι ατομική τα έγγραφα είναι:

   Στοιχεία μητρώου επιχείρησης από το taxis με πρόσφατη ημερομηνία εκτύπωσης σε εμφανές σημείο (Προσωποποιημένη πληροφόρηση), 1 ημέρα πριν την παραγγελία σας.
   Φωτοτυπία ταυτότητας διαχειριστή
   Υπεύθυνη δήλωση επικυρωμένη από αστυνομία ή KΕΠ, ότι εντός του έτους δεν αγοράστηκε άλλη συσκευή ηλεκτρονική με 39Α.
   Επικυρωμένο έγγραφο τραπεζικού λογαριασμού, που αποδεικνύει ότι ο λογαριασμός είναι εταιρικός και ανήκει στον ίδιο ΑΦΜ.
   
 Για αγορά περισσότερων από μια συσκευών θα πρέπει να μας αποστείλετε αντί για την προηγούμενη υπεύθυνη δήλωση, Υπεύθυνη δήλωση επικυρωμένη από αστυνομία ή ΚΕΠ ότι οι ηλεκτρονικές συσκευές θα διανεμηθούν και να χρησιμοποιηθούν από το προσωπικό και ότι θα χρεωθεί ως πάγιο καθώς και Ε4 από το εργανι.


Αν η επιχείρηση
 έχει οποιαδήποτε άλλη μορφή τότε τα έγγραφα είναι:

    Έναρξη από ΓΕΜΗ με ψηφιακές υπογραφές
    Φωτοτυπία ταυτότητας διαχειριστή
    Στοιχεία μητρώου επιχείρησης από το taxis με πρόσφατη ημερομηνία εκτύπωσης σε εμφανές σημείο (Προσωποποιημένη πληροφόρηση), 1 ημέρα πριν την παραγγελία σας.
    Στοιχεία Νομικού / Φυσικού προσώπου από το taxis με πρόσφατη ημερομηνία εκτύπωσης σε εμφανές σημείο (Προσωποποιημένα διαχειριστών), 1 ημέρα πριν την παραγγελία σας.
    Υπεύθυνη δήλωση επικυρωμένη από αστυνομία ή ΚΕΠ ότι οι ηλεκτρονικές συσκευές θα διανεμηθούν και να χρησιμοποιηθούν από το προσωπικό και ότι θα χρεωθεί ως πάγιο.
    Επικυρωμένο έγγραφο τραπεζικού λογαριασμού, που αποδεικνύει ότι ο λογαριασμός είναι εταιρικός και ανήκει στον ίδιο ΑΦΜ.
    Για αγορά περισσότερων από μια συσκευών θα πρέπει να μας αποστείλετε και Ε4 από το εργανι.

Ο έλεγχος των δικαιολογητικών
  θα γίνεται από το λογιστήριο και θα ενημερώνεστε για το τελικό ποσό της τραπεζικής κατάθεσης, η οποία αποκλειστικά πρέπει να γίνεται από εταιρικό λογαριασμό.
θα πρέπει υποχρεωτικά να αναγράψετε στην αιτιολογία τον αριθμό της παραγγελίας σας καθώς και να αποστείλετε στο
email info@mobilepoint.gr αντίγραφο της συναλλαγής

Σε περίπτωση που η επιχείρησή σας δεν ανήκει σε κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, τότε ο ΦΠΑ 24% θα χρεωθεί κανονικά στο τιμολόγιο.
Τα προϊόντα τα οποία δεν υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 39α (Ν.2859/2000) θα τιμολογούνται κανονικά με ΦΠΑ 24% σε όλες τις επιχειρήσεις.
Σε κάθε περίπτωση παραλαβής μόνο ο νόμιμος εκπρόσωπος θα μπορεί να παραλάβει την παραγγελία, προσκομίζοντας την ταυτότητα του ή το διαβατήριο του για ταυτοπροσωπία.
Η παραλαβή της παραγγελίας σας θα γίνεται αποκλειστικά και μονό από το φυσικό μας κατάστημα.
Τα έγγραφα θα πρέπει να αποστέλλονται με
email στο info@mobilepoint.gr  για να διευκολύνεται ο έλεγχος από το αρμόδιο τμήμα.
Σε περίπτωση που δεν έχουμε λάβει τα παραπάνω έγγραφα εντός 24 ωρών ή δεν πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις η παραγγελία θα ακυρώνεται αυτόματα από το σύστημα και θα πρέπει να προχωρήσετε σε νέα.
Παραγγελίες με τρόπο εξόφλησης «τραπεζική κατάθεση» οι οποίες δεν έχουν εξοφληθεί εντός δυο εργάσιμων ημερών θα ακυρώνονται αυτόματα από το σύστημα.

ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΟΒΕΙΤΕ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝ ΔΕΝ ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΡΙΒΕΣ ΠΟΣΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΟΠΟΥ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ Η ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΑΣ.


ΠΡΟΣΟΧΉ ΣΤΑ 39Α ΔΕΝ ΓΊΝΕΤΑΙ ΔΕΚΤΉ Η ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΉ ΠΆΡΑ ΜΌΝΟ Η ΠΑΡΑΛΑΒΉ ΑΠΟ ΤΟ ΦΥΣΙΚΌ ΜΑΣ ΚΑΤΆΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΈΛΘΕΙ Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣΣας ευχαριστούμε
Mobilepoint